Hoe (goed) bouwt de DGA pensioen op?

19 januari 2018

Tot voor kort kenden we in Nederland een onderscheid voor wat betreft de pensioenopbouw tussen de werknemer, de zelfstandig ondernemer en de Directeur GrootAandeelhouderhouder (DGA). Dit onderscheid is er nog wel, maar met de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer worden alle “zelfstandigen” (dus zowel IB-ondernemers als DGA’s) onder dezelfde soort fiscale wetgeving geschaard.

Lees meer over pensioen in Eigen Beheer

Fiscaliteit

In dit artikel wil ik niet verder ingaan op de afschaffing van het Pensioen in Eigen Beheer, alsmeer de algemene problematiek van opbouw van de oudedagsvoorziening. In het verleden zijn hiervoor vanuit de overheid diverse maatregelen getroffen om dit te stimuleren. Dit betrof dan voornamelijk fiscale wetgeving, waarbij er vaak “nu” een belastingvoordeel kon worden genoten, terwijl er dan in de toekomst – bij uitkering – wel weer belasting over betaald dient te worden, echter tegen een lager tarief. Daar is, mijns inziens, nog altijd niets op tegen maar de nadruk zou steeds minder op enkel het fiscale voordeel moeten komen te liggen. In mijn dagelijkse pensioenpraktijk merk ik dat de ondernemer “in het algemeen” heel veel behoefte heeft aan duidelijkheid. Door de diversiteit aan regels en wetten is pensioen een synoniem geworden van “moeilijk”, “lastig” en “vooruitgeschoven problematiek”. Veel ondernemers denken er dus ook niet aan om bezig te gaan met DGA pensioen. 

De juiste informatie, daar draait het om

Op het moment dat je met de DGA en eventueel partner om de tafel  gaat zitten en de wensen en eisen goed “op tafel” krijgt, dan zijn er heus wel mogelijkheden om iets te bereiken dat voldoende dekking geeft op de gestelde vragen. Het gaat er nou juist om dat je actief met de klant en eventueel zijn/haar partner gaat “sparren” over welke zaken zij belangrijk vinden. Een grondige inventarisatie is essentieel bij DGA pensioen. Stel je voor dat een DGA alle relevante zaken rondom het DGA pensioen goed geregeld wil zien en er tevens een erfenis te verwachten valt van een paar honderdduizend euro. De situatie kan dan dusdanig uitpakken dat er een veel lager doelkapitaal benodigd is, dan in geval van geen erfenis. Ook komt het regelmatig voor dat mensen gescheiden zijn, maar dat dit soort gegevens (nog) niet goed geregistreerd staan. Dan kan er zomaar een compleet verkeerd advies worden verstrekt. Dat is dan ook gelijk de reden waarom we in dit vak nagenoeg nooit in staat zijn om “op afstand” een advies te verstrekken. Gelukkig ook maar, want anders zou er ook maar weinig aan zijn. De inventarisatie van het DGA pensioen dient dus grondig te zijn.

Wat is goed?

Of de DGA nou uiteindelijk goed en voldoende DGA pensioen opbouwt is voor 100% afhankelijk van zijn eigen beeld daarover. Voordat er een goed advies gegeven is, zal dat beeld behoorlijk troebel zijn.  Voor mij – als pensioenconsultant – beschouw ik het duidelijk maken van dit beeld als mijn hoofdtaak. Als de ondernemer namelijk weet welk pensioen hij of zij moet opbouwen en ook weet wat dit voor kosten met zich meeneemt, dan is dat een duidelijke keuze. Het lijkt een “open deur”, maar in de praktijk zie ik nog teveel “vraagtekens” bij DGA. 

Niet leuk, maar toch benoemen en bespreken

DGA pensioen

Buiten het risico dat je lang blijft leven (het beste risico), zijn er nog de scenario’s waarbij arbeidsongeschiktheid en overlijden dienen te worden besproken. In het ergste geval zal dat het laatstgenoemde risico zijn en dan is het goed om te bespreken welke financiële gevolgen dit heeft voor de nabestaanden. Ook hierbij luidt het credo: “Een grondige inventarisatie is van wezenlijk belang”. Als je bedenkt dat het inkomen wegvalt van de DGA en dat de achterblijvende partner (stel 30 jarige leeftijd) in dit scenario jaarlijks 20.000,- “tekort” komt, dan heb je al snel een doelkapitaal nodig van ruim 7 ton. Alweer een relatief eenvoudige rekensom, maar wie heeft deze helder? 

Bij arbeidsongeschiktheid speelt een enorm scala aan mogelijkheden een rol. De variabelen zorgen ervoor dat een ogenschijnlijke kleine wijziging ook aardige gevolgen kunnen hebben op de premie en/of mogelijke uitkeringen. Doordat men dit vaak uit de weg wil gaan en er – eenmaal afgesloten – niet meer aan denkt, zie ik dagelijks weer polissen voorbij komen die vaak veel te duur zijn en dan ook nog eens ontoereikend zijn. Uitkeringen die maar lopen tot 65, terwijl 67 vaak ook kan, premies die gemakkelijk lager kunnen en in de meeste gevallen ook nog eens tegen

 betere voorwaarden. Deze zaken kunnen gemakkelijk ondervangen worden door de ondernemer jaarlijks te bezoeken en dan deze drie zaken weer eens rustig te bespreken: Is het doelkapitaal nog altijd van toepassing en ligt de DGA qua sparen op schema voor zijn DGA pensioen? Is de nabestaandendekking nog altijd toereikend en  biedt de dekking voor arbeidsongeschiktheid nog steeds voldoende financiële “backup”?  Dit zijn vragen die van belang zijn bij de inventarisatie van het DGA pensioen. 

Periodiek “vinger aan de pols”

De jaarlijkse check geeft de DGA ook meer het gevoel dat het DGA pensioen goed geregeld is en dat hij/zij zelf ook invloed heeft. Voor de band die je opbouwt met de relatie is het ook alleen maar beter als er periodiek een gesprek plaatsvindt, waarbij de ondernemer ook daadwerkelijk de betrokkenheid merkt. Alleen maar voordelen dus en het ondernemerspensioen is goed geregeld!

Wil je meer weten over het DGA pensioen? Je kan altijd een afspraak met ons maken. Neem dan gerust contact met ons op via 088 9000 900 of laat een bericht achter op onze contactpagina.

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend is?