Hoe bouw je pensioen op als ondernemer?In dit artikel leggen we uit hoe en op welke manieren je pensioen opbouwt. Veel mensen denken dan aan pensioenpolissen, lijfrentes, pensioenfondsen en beleggen. 

De werkelijkheid is anders. 

Je bouwt al aan je pensioen door een eigen huis te kopen of te sparen op de bank. Ook kunnen jouw bedrijf en kapitaalintensieve hobby’s zorgen voor een leuke pensioenvoorziening.

Wij denken “out of the box” en we nemen alles mee… zijn we wat vergeten..? Dan nemen we dat ook mee ..!

Voordat we pensioenadvies geven, vragen we jou het hemd van het lijf.

Dit betekent dat we ook willen weten of je al ergens pensioen hebt opgebouwd. Wellicht ben je al in loondienst geweest en heb je daar pensioen opgebouwd. Je kan in principe twee soorten regelingen hebben gehad.

Middelloonregeling en/of een beschikbare premieregeling. Andere soorten regelingen zijn er natuurlijk ook, maar deze twee komen het meest voor.

Hoe bouw je pensioen op

Hoe bouw je pensioen op door middelloon?

Bij middelloon is de aanspraak (de pensioenbelofte) vast. Tenminste als het pensioenfonds voldoende geld heeft. Komen ze geld tekort dan heet dit onderdekking en staat het fonds dus onder water. Als dat het geval is dan heeft het fonds onvoldoende geld om alle beloftes na te komen en is de kans groot dat het pensioen gekort wordt. Je kunt de pensioenaanspraak terugvinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl Op deze site vind je zowel de bruto als de netto uitkeringen per jaar.

De berekening gaat als volgt:

Salaris                                                  € 50.000 

AOW franchise drempelbedrag       € 15.000 

Pensioengrondslag                            € 35.000

Stel dat het opbouwpercentage 1,8% is, dan bouw je per gewerkt jaar €35.000 maal 1,8% op = €378,-

Indien je dan 40 dienstjaren hebt, is dat €15.120 N.l. €378 maal 40 = €15.120

Hoe bouw je pensioen op door beschikbare premie?

Bij beschikbare premie is de pensioenaanspraak onzeker. Daar waar bij middelloon de belofte zeker is, is dat bij beschikbare premie niet het geval. Dit betekent dat het pensioen bedrag lager maar ook zeker hoger kan uitvallen. De beleggingsresultaten zijn voor jezelf. Op pensioendatum koop je een eigen pensioen aan. De hoogte is afhankelijk van de geldende rente op pensioendatum, de kosten van een uitvoerder en de sterftetafels op het moment van aankoop. Bij beschikbare premie heb je als het ware een eigen beleggingspot bedoeld voor later.

De berekening gaat als volgt:

Salaris                                                  € 50.000 

AOW franchise drempelbedrag       € 15.000 

Pensioengrondslag                            € 35.000

Iedere leeftijd kent een eigen premiepercentage. Bij jonge mensen, rond de 20, hangt dat bij de 4%. Bij ouderen, boven de 55 jaar, hangt dat rond de 30%

Stel dat het percentage dat bij jouw leeftijd hoort 10% is dan is de storting in je pensioenpot voor dat jaar €3.500 namelijk € 35.000 maal 10%

Het kan dus zomaar zijn dat je op pensioendatum enkele tonnen in je pensioenpost hebt zitten. Dan is het wel belangrijk om bij de juiste aanbieder een pensioen aan te kopen.

Hoe bouw je pensioen op met lijfrentes?

Je kan natuurlijk fiscaal gunstig sparen door maandelijks geld in een bancaire lijfrente te storten. Dat kan leiden tot een aardig kapitaal. Dit kapitaal bouw je onder een fiscaal gunstig regime op, maar in de uitkeringsfase moet er wel belasting betaald worden. Een van de spelregels van een lijfrente is, dat deze minimaal 5 jaar moet duren, maar dat de uitkering maximaal levenslang is. Ieder aantal jaren daar tussen in is mogelijk.

Hoe bouw je pensioen op met je bedrijf?

Voordat je jouw bedrijf verkoopt moet je een aantal zaken regelen, zoals:

– rekening courant met de DGA verkleinen of tot -0- terugbrengen

– voorraden verkleinen en op de goede waarde waarderen

De beste verkoopprijs realiseer je door een aantal jaren achter elkaar een mooie omzet en winstgroei te laten zien.

De waarde nemen we privé mee na aftrek van dividendbelasting. Zo heb je jouw bedrijf naar privé gecalculeerd.

En erfenissen dan?

Dit lijkt misschien een raar verhaal, maar ook erfenissen zal je mee moeten nemen in jouw pensioenberekeningen. Per slot van rekening gaat het vaak om best veel geld. Als je niet precies weet om hoeveel geld het gaat, geeft dat niet. Een schatting is voldoende.