Het pensioen in eigen beheer

30 januari 2018

De toekomst van het pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer is op 1 april 2017 afgeschaft. Dit betekent niet dat er geen fiscale voordelen meer zijn voor de DGA. Die zijn er wel degelijk. Maak een vrijblijvende afspraak en we praten u graag bij.

Onlangs is er een rapport gepubliceerd over de fiscale behandeling van pensioenen.

Het DGA-pensioen neemt een duidelijke plaats in in het rapport.

Eén van de meest opmerkelijke standpunten is dat de commissie geen reden ziet om het pensioen van de DGA anders te behandelen dan het pensioen van werknemers in loondienst. Hoewel het toe te juichen is dat iedereen dezelfde rechten zou moeten hebben, zou het voor de DGA met pensioen in eigen beheer betekenen dat het pensioen verplicht bij een verzekeraar ondergebracht zou moeten worden.

Lees meer over DGA-pensioen

De timing van het rapport is opmerkelijk. Juist op het moment dat pensioenfondsen met lage dekkingsgraden te maken hebben en verzekeraars bijna dagelijks in het nieuws komen met berichtgeving over te hoge kosten, vindt de commissie dat de DGA zijn geld beter bij een verzekeraar onder kan brengen dan het in het eigen bedrijf te houden.Vooropgesteld: bij een pensioen in eigen beheer kan veel mis gaan. Enkele voorbeelden zijn:

– geen dekking bij overlijden (terwijl het wel is toegezegd in de pensioenbrief)

– geen dekking op pensioendatum

– wel dividend uitgekeerd, ofschoon er geen dekking was

– fouten in de actuariële berekeningen

– geen recente pensioenbrieven of nog erger geen actuariële berekeningen.

pensioen in eigen beheer

Photo courtesy of SF Brit(CC No Derivatives)

In een behoorlijk aantal gevallen wordt er door de DGA niet bij stil gestaan dat het opgebouwde pensioenkapitaal op pensioendatum daadwerkelijk aanwezig moet zijn. En hoewel een faillissementsrisico is te beperken door het pensioen in de holding onder te brengen, is het zeker terecht dat de commissie stelt dat er minder waarborgen zijn voor een gegarandeerde uitkering.

Maar is dat niet wat een DGA onderscheidt van een werknemer? Zelf de keuze kunnen maken, risico’s inschatten en beheersen en tijdig een adviseur inschakelen. De DGA die voor zijn of haar pensioen zekerheid wil, brengt het onder bij een verzekeraar. De DGA die het kapitaal wil gebruiken om voor financieringen minder afhankelijk te zijn van de bank houdt het in eigen beheer. Hetzelfde geldt voor de DGA die zelf wil bepalen hoe het pensioenvermogen moet worden belegd.

Echte inkomenszekerheid biedt een pensioen in eigen beheer daarom niet, maar dat geldt ook voor de periode vóór pensionering. Ondernemen is risico’s lopen. Vooralsnog gaan wij er daarom vanuit dat het laatste woord hierover nog niet gesproken is.

Heeft u vragen..? bel 088-9000909 of Mail naar info@pensioenvizier.nl Klik hier om naar de contactpagina te gaan. Klik hier voor referenties