Het belang van pensioencommunicatie

4 januari 2018

Weet je het antwoord op de volgende vragen?

  • Wat is jouw rol als werkgever bij pensioencommunicatie?
  • Hoeveel pensioen kunnen je werknemers verwachten en is dit voldoende?
  • Wat zijn de risico’s met betrekking tot het pensioen van jouw werknemers?
  • Welke keuzes hebben jouw werknemers met betrekking tot hun pensioen?

Wanneer je hier geen antwoord op kunt geven, valt er met zekerheid te zeggen dat jij en je werknemers ook (nog) niet goed zijn ingelicht.

Op 19 mei 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel Pensioencommunicatie. De wet treedt per 1 juli 2017 in werking en heeft gevolgen voor zowel het communicatiebeleid als de uitvoering van alle pensioenfondsen.

Neem contact op, betere pensioenregeling

De nieuwe wet moet er voor zorgen dat de deelnemer meer centraal staat door communicatie beter aan te sluiten bij de informatiebehoeften van de deelnemer. Denk hierbij aan mogelijkheden voor maatwerk en vrijheid. De deelnemer moet tevens meer inzicht krijgen in de keuzemogelijkheden van een pensioenregeling en het moet duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen.

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie al in werking getreden. Het pensioenbewustzijn van de Nederlanders is in het algemeen laag. Informatie die uw werknemers ontvingen ervaarden zij vaak als vaag en niet makkelijk te begrijpen. In de Wet pensioencommunicatie staat centraal dat u als werkgever uw werknemers duidelijk en overzichtelijk moet informeren over de pensioenregelingen.

Pensioencommunicatie

Aanvankelijk is het voor werkgevers eigenlijk niet zo spannend, er wordt immers de nodige inspanning verwacht vanuit de uitvoerders. Dit zijn dus de pensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s (Premiepensioeninstelling) en Apf’s (Algemene Pensioenfondsen). Deze instellingen moeten jouw werknemers heel uitvoerig en heel duidelijk gaan informeren wie er op welk moment pensioeninformatie moet gaan krijgen.

In de periode 1 juli 2015 tot en met 1 januari 2017 wordt deze nieuwe wet – de Wet Pensioencommunicatie – gefaseerd ingevoerd en verder ontwikkelt. Het opvallende van deze wet is dat er expliciet melding gemaakt is van het feit dat de rol van de werkgever wettelijk niet uitgebreid zal worden (vermeld in de Memorie van Toelichting).

Echter, er wordt wel verwacht van de werkgever dat hij samen met uitvoerder gaat bekijken wat de uitwisseling van informatie (van uitvoerder naar werknemer) betekent voor de gegevensuitwisseling tussen werkgever en werknemer. Tevens staat er in dezelfde Memorie van Toelichting dat de werkgever een spilfunctie heeft bij het vergroten van het pensioenbewustzijn van de werknemers.

Nou weet ik niet hoe jij hierover denkt, maar vanuit de advieszijde denk ik dan gelijk dat diezelfde werkgever wel degelijk meer werk op zijn bordje krijgt. Pensioencommunicatie is namelijk steeds meer een ‘must’ voor bedrijven. Het wordt zelfs een hele moeilijke opgave voor de werkgever om zijn werknemers pensioenbewuster te gaan maken als je dat zelf (wellicht) ook niet bent. Nou zal het voor veel “grotere” werkgevers misschien nog te doen zijn om deze spilfunctie goed te vervullen. 

Bedrijfsleven in Nederland

Het probleem in Nederland is echter dat het bedrijfsleven voor meer dan 80% bestaat uit het midden- en kleinbedrijven. Laten we zeggen dat de gemiddelde werkgever 10 werknemers heeft en die werkgever krijgt er dus wel een zorgplicht bij.

Zou dat dan ook kunnen betekenen dat een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld, indien een (ex)werknemer stelt dat hij of zij onvoldoende gestimuleerd is door zijn of haar werkgever om pensioenbewust te worden? Nu lijkt deze stelling wellicht wat vreemd, maar we kunnen inmiddels wel constateren dat de “claimcultuur” wel is toegenomen in de afgelopen jaren. Als je dan als werkgever bijvoorbeeld door je werknemer(s) wordt gevraagd hoe het kan dat de pensioenen gekort gaan worden (dat gaat namelijk gebeuren), terwijl er nog nooit zoveel geld voor pensioenen gereserveerd is als dat dit nu het geval is, dan lijkt mij dat toch een behoorlijke uitdaging….

Checklist

Zo is er een “checklist” ontwikkeld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Met behulp van deze checklist kunnen werkgevers het personeel of de sollicitant, tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek kunnen informeren over de pensioenregeling en daarmee dus het pensioenbewustzijn van de werknemer stimuleren.

Zo wordt er al door diverse deskundigen geroepen dat deze checklist verplicht zou moeten worden. Hierdoor voorkom je de eerder genoemde mogelijke claims.

Werkgevers

We kunnen dus gerust stellen dat er van werkgevers wordt verwacht dat ze helpen met het verhogen van hun pensioenbewustzijn. Jij als werkgever krijgt meer verantwoordelijkheid als het gaat om pensioencommunicatie richting jouw werknemers. Vooral het stimuleren van het pensioenbewustzijn is erg van belang. De wetgever wil dat je als werkgever jouw werknemers tijdig en correct informeert over hun pensioen. Enkele voorbeelden waarvan jouw werknemers op de hoogte moeten zijn:

  • Hoeveel pensioen heb ik bij pensionering en overlijden;
  • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt raak;
  • Is dit bedrag genoeg/gewenst;
  • Bewustwording van de risico’s;
  • Welke acties de werknemer zelf kan ondernemen.

In het correct informeren van je werknemers gaat veel tijd zitten. Je moet namelijk eerst zelf op de hoogte zijn van de regelingen en bovendien moet je het vervolgens op een juiste manier over kunnen brengen op jouw werknemers. Wanneer een werknemer zich bewust is van het feit goed ingelicht te zijn over zijn/haar pensioenregelingen, neemt dit veel twijfels over de toekomst weg, eventuele problemen komen ook aan het licht. Je bent als wekgever zelf verantwoordelijk voor pensioencommunicatie.

De oplossing!

Wij bieden hiervoor de oplossing; wij zorgen door middel van een voorlichting en/of een presentatie voor verdere informatieverstrekking. Hierdoor kunnen jouw werknemers zonder moeite antwoord geven op de bovenstaande vijf vragen en hoeven zij zich geen  zorgen maken over hun pensioen.

Daarnaast kunnen wij uit ervaring spreken dat het naar de werknemers toe veel neutraler overkomt als hun werkgever een professional inhuurt om hun belangen te kunnen dienen. Doorgaans komen ook de juiste vragen naar voren als de werknemers middels een presentatie de juiste informatie krijgen aangereikt.

De uitdaging die er telkens voor ons klaar ligt vormt het feit dat we in “eenvoudige taal” moeten gaan vertellen hoe het pensioen in elkaar steekt. Wellicht is dat nu juist de kracht die PensioenVizier heeft. Niet de kennis zelf (ook al is dat uiteraard een vereiste), maar het goed en duidelijk kunnen overbrengen van deze kennis is van wezenlijk belang. 

Wellicht is dit het moment om de eerst genoemde vijf vragen aan jezelf en je werknemers te stellen. Mocht je erachter zijn gekomen dat jij en je werknemers niet goed ingelicht zijn, twijfel dan geen moment om contact met ons op te nemen via telefoon: 088 9000 900 of e-mail info@pensioenvizier.nl

pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie. Photo courtesy of kenteegardin(CC ShareALike)

Neem contact op