Goed pensioenadvies, hoe herken je dat nou?

10 april 2019

Goed pensioenadvies, hoe herken je dat nou?

Jouw adviseur komt bij je en vertelt in geuren en kleuren over het geweldige advies dat hij voor jouw als ondernemer heeft opgesteld. Hij blijft maar door hameren op het feit dat dit de beste optie is voor jou. Maar je hebt het gevoel dat je niet goed wordt begrepen en dat het advies totaal niet bij jouw situatie past.

“Hoe weet ik of goed pensioenadvies ontvang?”

Ziet jouw pensioenadviseur er representatief uit? Rijdt hij in een representatieve auto? Is hij op tijd? Heeft hij een vlotte babbel?  Als het antwoord op deze vragen volmondig “ja!” is, dan weet je dat hij zijn baan serieus neemt. Deze aspecten zijn belangrijk, maar erg oppervlakkig.  Je weet namelijk nog steeds  niet of je goed pensioenadvies krijgt…

Goed pensioenadvies in twee pijlers

Goed pensioenadvies kunnen we opdelen in twee pijlers, namelijk:

  1. 1. Harde eisen
  2. 2. Zachte eisen

Een pensioenadviseur die ook in producten bemiddelt, zoals bijvoorbeeld en polis of een pensioencontract moet voldoen aan een aantal eisen. Hieronder zal ik de harde en zachte eisen voor goed pensioenadvies uiteen zetten. 

Lees meer over onafhankelijk pensioenadvies

Harde eisen voor goed pensioenadvies

Klantprofiel

Dit is een van de belangrijkste factoren van een goed pensioenadvies. De basis voor een goed klantprofiel is gelegd in artikel 4.23 van de WFT. Dit wetsartikel is integraal van toepassing voor zowel goed pensioenadvies aan de DGA, maar ook voor collectieve regelingen en hypotheek advies.

Hieronder leg ik de nadruk op goed pensioenadvies aan werkgevers voor een collectieve pensioenregeling. Het advies moet aansluiten bij de informatie die de pensioenadviseur heeft ingewonnen over:

  • – de risicobereidheid van de werkgever (en zijn personeel);
  • – de kennis en ervaring ;
  • – de financiële positie van de onderneming ;
  • – de doelstellingen van de werkgever met betrekking tot de pensioenregeling.

De pensioenadviseur is dus wettelijk verplicht om veel informatie op te vragen bij de werkgever. Hij zal dit juist moeten interpreteren en een pensioenregeling adviseren die past bij de werkgever en zijn wensen. Deze wensen mogen niet in strijd zijn met andere wetgeving.

Voorbeeld

Een werkgever geeft aan dat hij dat hij alleen een pensioenregeling wilt voor de werknemers in vaste dienst.

Een pensioenadvies op dit verzoek zou als volgt kunnen klinken: “Klinkt goed, regel ik voor je”.

Goed pensioenadvies klinkt echter heel anders. Dat is meer in de trend van: “Dit is in strijd met de Wet Gelijke Behandeling WGB en dus niet toegestaan. Ik raad je aan om …”.

Een ander voorbeeld

Een werkgever wil een pensioenregeling waarbij de oudere werknemers wat minder premie betalen naarmate ze ouder worden.

Dit is eveneens leuk en aardig, maar ook dit is in strijd met de Wet Gelijke Behandeling WGB en dus ook niet toegestaan. Een goede pensioenadviseur zal proberen om de wens van de werkgever en de wensen van de werknemers op een lijn te krijgen, om uiteindelijk tot een legaal, goed pensioenadvies te komen. 

goed pensioenadvies

Financiële positie

De pensioenadviseur zal informatie moeten opvragen omtrent de financiële positie van het bedrijf. In de praktijk betekent dit dat er verschillende jaarcijfers beoordeeld moeten worden op solvabiliteit, liquiditeit en werkkapitaal.

Kennis en ervaring

De pensioenadviseur zal ook vragen naar de kennis en ervaring die de werkgever heeft met pensioenregelingen. Hoe minder kennis en ervaring een de werkgever heeft, hoe zorgvuldiger de adviseur moet zijn in zijn advies.Het advies moet immers passend zijn. De pensioenadviseur zal moeten toetsen of de werkgever e.e.a. begrepen heeft.

Risicobereidheid

Ten aanzien van de risicobereidheid geeft de AFM weinig aan. Het spreekt in onze adviespraktijk voor zich, dat we zorgvuldig toetsen welke risico’s passen bij het risicoprofiel van het bedrijf.

Sancties

Er zijn verschillende soorten sancties, maar de boetebedragen kunnen oplopen tot €1.000.000,-

Zachte eisen voor goed pensioenadvies

  • – oprechte interesses in uw wensen en dromen
  • – plezier in het werk en passie voor pensioen
  • – begrijpelijke adviezen in korte heldere teksten

Ik licht dit graag toe. Het gaat tenslotte om jouw pensioen(regeling) het gaat om de vraag hoe je wilt leven vanaf pensioendatum. Wie vertrouw je al de financiële gegevens en pensioenwensen toe? Een echte vriend, maar heeft hij wel voldoende kennis in huis?

Echte vrienden worden wij misschien niet, maar we proberen het wel! Wij zijn oprecht geïnteresseerd in je leven nu en in de toekomst.Wat wij meebrengen is passie, plezier en diepgaande kennis over pensioen, jouw pensioen!

Heb jij ook behoefte aan goed pensioenadvies? Neem contact met ons op! Je kan ons bereiken op 088 9000 900 tijdens kantooruren of laat een bericht achter op onze contactpagina. Wist je dat het kennismakingsgesprek op onze kosten is?