fiscaal optimaal salaris

23 mei 2019

Hoeveel salaris geef je jezelf en wat is een fiscaal optimaal salaris ? 

Je bent directeur van je eigen B.V. en staat op de loonlijst. De vraag is nu: hoeveel salaris ga je jezelf geven? 

Belangrijk is natuurlijk hoeveel je elke maand nodig hebt, maar je kunt ook kijken wat fiscaal het meest voordelig is. Zelfs de belastingdienst heeft bepaalde ideeën over wat je moet verdienen.  

Fiscaal optimaal salaris

Het fiscaal optimaal salaris voor 2019 is € 68.508 + alle aftrekposten. Bij een salaris van meer dan € 68.508 ga je 51,75% belasting betalen. Dit betekent automatisch dat door de aftrekposten op te tellen bij € 68.508, je de aftrekposten aftrekt tegen 51,75% en je salaris maar tegen maximaal 38,10% wordt belast. 

Voorbeeld:

Salaris stellen we op                     € 68.508

Aftrekposten:

– hypotheekrente                           € 12.000

– AOV premie                                  €   4.000

– lijfrente premie                            €   6.000

Subtotaal                                         € 90.508

Hier gaat van af:

Bijtelling auto                                  €   3.000

Huurwaardeforfait                         €   2.000

Fiscaal optimaal salaris is dan      € 85.508

Heb je meer nodig om van rond te komen, dan kun je dividend aan jezelf uitkeren. Indien je nog pensioen in eigen beheer hebt denk dan wel aan de uitkeringstoets. 

Over een dividend uitkering ben je in totaal 25% belasting verschuldigd.  

Wat vindt de belastingdienst van jouw salaris?

De belastingdienst wil dat je jezelf een zo hoog mogelijk salaris geeft: hoe hoger het loon hoe meer loonbelasting je betaalt. Maar het gaat de belastingdienst ook om het voorkomen van misbruik. Het gaat dan om ‘misbruik’ in de vorm van jezelf geen of een heel laag salaris toekennen terwijl je B.V. prima resultaten behaalt.

Je hebt dan een goed draaiende onderneming én je gaat diverse toeslagen en uitkeringen aanvragen. Dat is niet de bedoeling.  Daarom heeft de wetgever vastgesteld dat een directeur grootaandeelhouder (= iemand die 5% of meer van de aandelen in een bv bezit), zichzelf een ‘gebruikelijk’ salaris moet toekennen. 

Lees meer over belastingboxen

Gebruikelijk loon regeling 

Volgens de wet bedraagt een gebruikelijk loon minimaal € 44.000 (2016) per jaar. Het loon moet hoger worden als je mensen in dienst hebt die meer verdienen. Je salaris moet dan minimaal even hoog zijn als het salaris van de meest verdienende werknemer in je onderneming (tenzij deze werknemer over uitzonderlijke capaciteiten beschikt die je zelf niet hebt).

Daarnaast moet je salaris aansluiten met het loon dat je ergens anders in loondienst had kunnen verdienen (bij het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden).  Verder geldt er voor zelfstandig beroepsbeoefenaren een aparte regeling die door de rechter is vastgesteld om het gebruikelijk loon te kunnen bepalen, namelijk de zogenoemde ‘afroommethode’. Deze afroommethode komt er kort gezegd op neer dat iemand die zelf zijn omzet verdient (dus zonder bijdrage van personeel of overige ondernemers), een substantieel deel van deze omzet (zo tussen de 60% tot 70% van de winst voor aftrek arbeidskosten) aan zichzelf als salaris moet uitbetalen.  

Wijzigingen in 2015 

Met ingang van 2015 is de gebruikelijk loon regeling door de wetgever aangepast. Tot 2015 mocht je nog 30% afwijken van een vergelijkbaar marktconform salaris; in 2015 is slechts nog maar een afwijking van 25% toegestaan. Ook is de definitie van wat een ‘vergelijkbare dienstbetrekking’ is aangepast, waardoor er meer dienstbetrekkingen zijn die als vergelijkbaar in aanmerking kunnen worden genomen. Daarnaast zijn bestaande afspraken over de hoogte van het salaris door de Belastingdienst opgezegd. 

Door de wetswijziging is het de Belastingdienst makkelijker gemaakt om aan te tonen dat het loon van een directeur grootaandeelhouder te laag is. Het is daarom belangrijk om te kijken of je salaris nog voldoet aan de nieuwe regels.  

Wil je weten wat jouw fiscaal optimale salaris is? Of meer informatie ontvangen over de nieuwe gebruikelijk loonregeling? Neem dan contact op met ons via 088-9000900 of via het contactformulier