Financieel dashboard

21 november 2018

Waarom een Financieel Dashboard ?

Wij geloven dat iedereen een financieel onbezorgd leven verdient.  PensioenVizier is een onafhankelijk bureau op het gebied van financiële planning. Onze loyale medewerkers zijn persoonlijk, integer, betrouwbaar en bieden jou deskundig en helder advies. Wij geven je inzicht in jouw financiële situatie, want inzicht geeft uitzicht. Wij werken met het  Financieel Dashboard: een belangrijke tool om online een helder overzicht te krijgen van je financiële zaken. Het Financieel Dashboard geeft inzicht en overzicht  in al je geldzaken, altijd en overal.

Ga naar mijn financieel dashboard.

Wat kun je met een Financieel Dashboard?

Met het Financieel Dashboard heb je al je geldzaken in één overzicht. Je bezittingen, (hypotheek)schulden, bankrekeningen, inkomsten, schulden en pensioenen kun je in een oogopslag overzien. Nu heb je het overzicht. Wij helpen je graag om nu ook het inzicht te krijgen. Want inzicht geeft uitzicht.

Wij geven je inzicht door:

• scenario’s te schetsen van ingrijpende inkomensveranderende gebeurtenissen, zoals o.a. bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen;

• de consequenties van deze ingrijpende inkomensveranderende gebeurtenissen te schetsen;

• passende oplossingen aan te reiken om de negatieve gevolgen van ingrijpende inkomensveranderende gebeurtenissen te beperken.

Dat doen wij met de volgende diensten:

  1. scan van jouw financiële situatie;
  2. fiscaal advies bij te maken keuzes;
  3. bemiddelen bij het realiseren van optimale voorwaarden voor de door jou gewenste producten;
  4. periodieke rapportage;
  5. jaarlijkse quick scan van jouw financiële situatie.

Bel of mail ons voor meer informatie

Scan van jouw financiële situatie

We inventariseren ieder jaar jouw wensen en dromen. Wanneer wil je stoppen met werken? Wilt je nu lekker leven of toch meer zekerheid over ingrijpende inkomensveranderende gebeurtenissen, zoals o.a. bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen..?

We zetten het op een rijtje en we maken scenario’s. Deze scenario’s zijn 24/7 te zien in ons Financieel Dashboard

Hieronder is een voorbeeld te zien van ons dashboard:

Financieel dashboard

Financieel dashboard.

Fiscaal advies bij te maken keuzes 

Het Financieel Dashboard laat alles in een oogopslag zien. In de grafiek is te zien dat er een gat is tussen de blauwe lijn en de groene balk tussen de leeftijd 67 tot en met 85. Dit betekent dat er een tekort aan inkomen is in deze jaren. 

Het inkomensgat wordt als netto doelkapitaal (€ 91.683 + € 175.052 = € 266.735) weergeven boven de grafiek. 

Het doelkapitaal vanuit lastendruk (€ 6.965) geeft het gat tussen de lastenlijn en het netto inkomen weer. 

Wij geven passend advies over hoe je dat tekort het beste in kunt lopen en wij implementeren dit advies graag.

 Zo weet u precies waar u aan toe bent.

  1. Blauwe lijn is de netto inkomenswens      
  2. Rode lijn zijn de netto lasten  
  3. Groene balken zijn netto inkomen 
  4. Doelkapitaal is nodig om het gat tussen de inkomenswens en het netto inkomen op te vullen. 

Bemiddelen bij de door jou gekozen producten

We hebben jouw situatie geïnventariseerd en de verschillende scenario’s uitgewerkt. Het kan zijn dat basis hiervan duidelijk wordt dat je vermogens- of verzekeringsproducten nodig hebt.

Wij bemiddelen voor vrijwel iedere aanbieder, we vergelijken prijs en voorwaarden. Uiteindelijk kies je het product dat bij jou past.

Periodieke rapportage

Ieder jaar nemen we pro actief  contact met je op. We maken dan een afspraak bij ons op de zaak of bij jou. We nemen dan de lopende zaken door. Samen bekijken we dan jou Financieel Dashboard  en bespreken we welke  stappen je kunt ondernemen om je doelen te bereiken.

Jaarlijkse quick scan van jouw financiële situatie

Elk jaar ontvang je van ons een helder overzicht van  jouw actuele financiële situatie in printversie.  Je overziet je precies  welke ontwikkelingen  zich in het afgelopen jaar in jouw financiële situatie hebben voorgedaan en welke keuzes je hebt gemaakt als het gaat om financiële producten.