FAQ collectief pensioenregeling

18 mei 2019

FAQ collectief pensioenregeling:

Op welke regeling is het pensioen gebaseerd? 

Er zijn twee veel voorkomende vormen, beschikbare premie regeling en middelloon regeling.

Hebben jullie referenties ?

Ja, die zijn er zeker. Klik hier en lees ze allemaal!

Gaat het om beleggen van mijn pensioengeld? 

Bij beschikbare premie wel. Bij middelloon niet.

Wat zijn de opbrengsten van de ingelegde pensioenpremie? 

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een beetje flauw, maar wij kunnen werkelijk geen voorspelling doen over de rendementen. Desalniettemin is bij een neutraal risicoprofiel een samengesteld rendement van 4-5% normaal.

Is er een gegarandeerd rendement?

Of is het afhankelijk van beleggingsresultaten? Dit is afhankelijk van de beleggingsresultaten. Je zou eigenlijk niets anders moeten willen. Beleggen geeft op lange termijn (+10 jaar) nu eenmaal meer rendement dan sparen. Met de rente van vandaag zou je een factor 7 meer in moeten leggen.

Zijn er statistieken van rendementen uit het verleden?

Ja, die zijn er. Iedere aanbieder heeft deze.  

Kan ik als werknemer zelf de beleggingsportefeuille bepalen?

Ja, bij de optie vrij beleggen kun je helemaal zelf beleggen. Vaak wordt er NIET voor deze optie gekozen. Om de volgende redenen: 

– het is duurder voor de werkgever 

– beleggen is een vak, je moet er dagelijks mee bezig zijn om dit goed te doen

Je kunt wel kiezen uit een aantal life cycles. Van defensief, neutraal tot offensief. Je kan zelf bepalen welke life cycle het best bij je past.

Wij gebruiken hiervoor een risicoprofielbepaler.

Kan ik maatschappelijk verantwoord te beleggen?

De fondsen waarin belegd wordt zijn schoon. D.w.z. geen kinderarbeid en geen investeringen in oorlogstuig. Bij de optie vrij beleggen kun je kiezen uit fondsen van de Triodos bank.

Duurzaam beleggen bij een aanbieder is vaak mogelijk. Er is echter een verscheidenheid aan fondsen van “licht groen” naar “heel donker groen”

Wat zijn de kosten? Te denken aan:

o             service kosten- bedragen tussen de €50 en €85 euro pp per jaar

o             vermogensbeheer kosten Deze bedragen vaak rond de 0,45% van het belegd vermogen

o             administratie kosten- zitten in de servicekosten

o             aan/ verkoop kosten van de beleggingen soms -0- soms ook 0,15%

Hoe verloopt de uitkering van het pensioen?

De uitkering vangt aan op pensioendatum, is levenslang(!) en geschied in overleg met jou.

In feite kun je kiezen voor twee methodes:

  1. Uitkering op rente basis

1a. Uitkering op rente basis, dat is dus levenslang hetzelfde bedrag

1b. Uitkering hoog laag. Bijvoorbeeld 5 of 10 jaar hoog daarna laag.        In de verhouding maximaal 100:75

  1. Uitkering op basis van doorbeleggen.

 

Met vragen kunt u hier terecht!

Kan ik zelf de ingangsdatum van het pensioen bepalen?

Ja, de pensioendatum kan vervroegd of uitgesteld worden. Dit heeft wel invloed op de hoogte van de uitkering. Des te eerder het pensioen ingaat des te lager het pensioenbedrag. Het wordt immers over meer jaren “uitgesmeerd”. Omgekeerd is dat ook het geval. Uitstellen betekent een hoger pensioen.

Is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de rentestand?

Ja, als je voor een vaste uitkering (op rentebasis) kiest. Nee als je voor doorbeleggen kiest. Er is sinds september 2016 een wet “verbeterde premieregeling” aangenomen. Je kan nu doorbeleggen met jouw pensioengeld. Lees hier meer.

Is er een pensioenregeling voor nabestaanden?

Ja, deze bedraagt 1,16% van de pensioengrondslag per jaar vanaf datum in dienst (tot68). De pensioengrondslag is je jaarsalaris minus de franchise (=drempelbedrag = €13.344 bij fulltime).

Wil je meer nabestaandenpensioen? Dat kan geregeld worden in de aanvullende module. Deze kosten zijn dan voor jezelf. Een keuring is niet noodzakelijk.

Is er een pensioenregeling voor arbeidsongeschiktheid?

Er is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is er de eerste twee jaar loondoorbetaling vanuit de werkgever (minimaal 70% op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid). Daarna is er de WIA op basis van gangbare arbeid.

Is het mogelijk extra pensioenpremie in te leggen als werknemer?

Er is bijspaarruimte. Of je dit moet doen is m.i. twijfelachtig.

Is de pensioenvoorziening transparant?

Ja, de meeste pensioenregelingen zijn transparant. Transparanter dan dit is niet mogelijk alle kosten e.d. zijn direct en zonder “kleine lettertjes” zichtbaar.

Geeft deze duidelijke (online) inzichten?

Jazeker, er zijn duidelijke persoonlijke dashboard voor iedereen.

Dit is inclusief onderstaande zaken:

Te denken aan een overzicht van de op te bouwen pensioen waarde/ te verwachte eind kapitaal (op basis van verwachte rendementen en inleg)

De jaarlijkse pensioenuitkering die de deelnemer uiteindelijk kan ontvangen/ aankopen

Wat is de verdeelsleutel van de premie inleg werknemer/werkgever?

De verdeling op ouderdomspensioen (dat is de spaarpremie) is vaak 50% werkgever en 50% werknemer.

De risicopremie bij overlijden (=nabestaandenpensioen) is voor de werkgever De risicopremie premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is voor de werkgever De kosten bij de aanbieder voor de regeling zijn voor de werkgever De kosten voor de implementatie en het onderhoud zijn voor de werkgever

Wat zijn de kosten van waardeoverdracht?

Soms is er sprake van exitkosten bij waardeoverdracht (zowel collectief als individueel).

Hoeveel is de eigen bijdrage en hoe werkt dat?

Stel de eigen bijdrage is 50% van de premie. De premie komt als volgt tot stand:

Stap 1. : Salaris minus drempelbedrag €13.785 (bij full time 2019) = Pensioengrondslag

Stap 2. : Pensioengrondslag maal het geldende percentage per leeftijd:

Staffel II met 4% rekenrente

20 t/m 24  4,40%

25 t/m 29  5,40%

30 t/m 34  6,60%

35 t/m 39  8,00%

40 t/m 44  9,80%

45 t/m 49  11,90%

50 t/m 54  14,60%

55 t/m 59  18,00%

60 t/m 64  22,40%

65 t/m 68  26,80%

Stap 3. : 50% van de premie komt voor eigen rekening en is bruto.                

Bij een belastingdruk van 42% is dus 58% netto.

FAQ collectief pensioenregeling