Excedent

4 juli 2019

Er zijn veel verschillende excedent regelingen.

Vrijwel allemaal hebben ze met pensioen te maken.

Ik noem er een paar:

 • ouderdomspensioenexcedentregelingen,

 • optoppingsouderdomspensioenexcedentregelingen,

 • partnerpensioenexcedentregelingen,

 • optoppingspartnerpensioenexcedentregelingen,

 • wezenpensioenexcedentregelingen en

 • optoppingswezenpensioenexcedentregelingen

 • WIA excedentregelingen

Wil je het naadje van de kous weten? Lees dan het kamerstuk 33672 en klik hier.

We behandelen er hier de meest voorkomende dit zijn:

 1. ouderdomspensioenexcedentregelingen,

 2. lijfrente excedentregelingen

 3. WIA excedentregelingen

 4. optoppingsexcedenten

Kijk wat wij voor je kunnen betekenen

Ouderdomspensioenexcedentregelingen

Als deelneemt aan een pensioenregeling is er een plafond. Dit plafond ligt dit jaar (2019) op €107.593

Indien je meer verdient dan bouw je over he5t meerdere geen pensioen op. Een oplossing hiervoor is de netto lijfrente. Je spaart niet fiscaal gunstig, maar je betaalt geen vermogens rendementsheffing. In de uitkeringsfase is de uitkering netto (vandaar de naam).

Het kan ook voorkomen dat jouw pensioen een maximale pensioengrondslag kent. Van bijvoorbeeld €70.000 indien je tussen de €70.000 en de eerder genoemde €107.593 dan kun je bijsparen in een pensioenexcedentregeling. Dit is wel aftrekbaar maar de uitkering is belast en omdat het pensioen is, is de uitkering ook levenslang.

Lijfrente-excedentregelingen

Om ook voor vrijwillige oudedagsvoorzieningen in de 3e pijler – buiten de verhouding werkgever/werknemer – een nieuwe fiscale faciliteit te bieden worden ingevolge het wetsvoorstel lijfrente-excedentregelingen geïntroduceerd.

Deze regelingen maken het mogelijk – in lijn met de nieuwe faciliteit voor pensioenregelingen in de 2e pijler – om een aanvullende oudedagsvoorziening te creëren. De lijfrente-excedentregelingen vallen uiteen in een basislijfrente-excedentregeling voor het deel van het inkomen tot en met de aftoppingsgrens van €107.593 (2019) en een optoppingslijfrente-excedentregeling voor het deel van het inkomen boven deze aftoppingsgrens.

Excedent
WIA excedentregelingen

Indien je als werknemer langdurig ziek wordt dan kom je ineen wir war van wet en regelgeving. Ik zal proberen om het eenvoudig weer te geven.

Na twee jaar ziek zijn beland je in de WIA. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet vervangt de oude WAO wetgeving. Het uitgangspunt van de WIA is werken zoveel je kunt. Dus niet kijken naar wat je niet meer kunt, maar kijken wat je nog wel kunt. In essentie wil de overheid dat je zo lang mogelijk (gedeeltelijk) blijft werken ook al ben je ziek.

De WIA kent een uitkeringsmaximum. Het maximum ligt op 70% van het SV loon. SV = Sociaal verzekeringsloon. Het maximale Sv loon is ongeveer €57.000. Indien je dus meer verdient dan deze €57.000 dan kan je dit “bij” verzekeren. Deze verzekering noemen we dan WIA excedent verzekering

Wat voor excedent regeling je ook wilt, het is zaak om je goed te verdiepen in je pensioen voordat je iets onderneemt.  Bepaal je doel en zorg dat je dat haalt. Hier kunnen excedentregelingen een goede oplossing zijn. Zo een regeling is een middel om jouw doel te bereiken en nooit een doel op zich.

Bekijk hier ons nieuwe pensioenboek!

Optoppingsexcedenten

Het optoppingsexcedent betreft een netto spaarfaciliteit voor die gevallen met een maximun (top). Bij ouderdomspensioen is er een maximum van €107.593 (2019). Er is dus een netto spaarmogelijkheid gecreëerd om bij te sparen. Bij ouderdomspensioen valt dit niet in BOX3.

Financiële planning

Bij financiële planning houden we rekening met al jouw bezittingen. We slaan niets over, dus ook het vastgoed, de oude pensioen en lijfrente polissen(ook van je partner) de waarde van je eigen bedrijf en erfenissen tellen we mee. Dit heeft vaak tot resultaat dat de spaarpremie wel meevalt.