Een collectieve pensioenregeling voor uw werknemers!

23 mei 2019

In Nederland bouwt bijna (!) iedereen die in loondienst is pensioen op via de werkgever. Is dat bij u nog niet zo, of komt uw regeling binnenkort te vervallen, dan is het volgende interessant.

Collectieve pensioenregeling is bedoeld als aanvulling op het pensioen van de overheid, de AOW.  De AOW en het pensioen via de werkgever moet voldoende inkomen geven als de werknemer met pensioen gaat. Bovendien is overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (vrijwel) automatisch meeverzekerd.

Arbeidsvoorwaarden

Omdat vrijwel alle bedrijven pensioen aanbieden is het uit concurrentie overwegingen vaak niet gewenst om hier een uitzondering op te maken. Bovendien zal bij goede communicatie pensioen gezien worden als een mooie arbeidsvoorwaarde. De “goede communicatie” zijn hierbij de sleutelwoorden. Individuele intake gesprekken, een jaarlijkse sessie met het personeel over hun regeling, de veranderingen in het pensioenlandschap zorgen ervoor dat ze de regeling (gaan) waarderen.

Een belangrijk voordeel is dat een collectieve pensioenregeling goedkoper is. Het beheer kost minder en de uitvoering is makkelijker dan wanneer iedereen een individueel pensioen moet regelen.

Geen maatwerk?

Alle premies die deelnemers betalen gaan in één pot. Zo kunnen wij een groter bedrag laten beleggen door experts. Dit geld wordt gespreid belegd. Het risico van beleggen is daarmee kleiner dan wanneer iemand voor zichzelf belegt.

Iedere werknemer neemt deel. Er zijn geen uitzonderingen. Bij een middelloon regeling betaalt iedere deelnemer hetzelfde premiepercentage. Bij beschikbare premieregelingen betalen werknemers een vast percentage per leeftijdscohort bijvoorbeeld 20-25 jaar 4% 26-30 jaar 5% Iedereen doet verplicht mee. Afstandsverklaringen werken niet. Lees alles over afstandsverklaringen.

Neem een vrijblijvend adviesgesprek

Ook tijdens langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid is er financieel iets voor uw medewerkers geregeld.

Ook voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling is er geen keuring nodig de wet medische keuring is niet van toepassing bij een collectieve pensioenregeling.

Bij een verzekerd pensioen (niet cao gebonden) kiest de werkgever zijn pensioen. Vorm, hoogte en voorwaarden bepaalt de werkgever. Zijn er meer dan 50 personeelsleden dan beslist de OR mee. Ook de bijdrage van de werkgever bepaalt de werkgever zelf.

Collectieve pensioenregeling is voor iedereen

Het is een collectieve pensioenregeling. Dat wil zeggen dat er één regeling voor iedereen is. Ter vergelijking past iedereen een spijkerbroek maat 33? Sommige mensen zit hij als gegoten maar bij een hoop mensen is deze maat 33 te groot of te klein. Geen maatwerk dus. Als er eenmaal een collectieve pensioenregeling is dan is het erg moeilijk deze te beindigen. Iedereen doet verplicht mee.

Op papier horen collectieve pensioenregelingen mee te stijgen met de inflatie. Op dat streven is de premie in elk geval altijd gebaseerd geweest. Tot een paar jaar geleden was dat ook volstrekt normaal. In je eentje een meestijgend pensioen afsluiten is peperduur.