Een arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer

2 januari 2019

Het is al jaren onderwerp van discussie, het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer. Iedereen vindt er wel iets van, de overheid, de vakbonden, allerlei belangenverenigingen, verzekeraars en ook de “gewone werknemer”. De ondernemer zelf vindt er natuurlijk ook iets van en in het algemeen is het beeld daarbij: “het is duur”.

Enorm risico

Dat laatste is natuurlijk ook wel enigszins waar, maar anderzijds dekt het ook een enorm risico af. Stel er gebeurt je iets als ondernemer, waardoor je – al dan niet tijdelijk – terug moet vallen op een arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer. Als dit een dekking moet bieden van 80 procent van het inkomen, dan is dat al snel 1.500 euro per maand of meer.

Het is wellicht een open deur, maar het mag toch nog wel even worden vermeld. Hier valt namelijk niet of nauwelijks tegenop te sparen en als het inkomen van de ondernemer een aanzienlijk deel van het besteedbare inkomen uitmaakt, kan er toch niet zomaar aan voorbij worden gegaan.

Factoren die de prijs bepalen

Gelukkig zijn er een aantal factoren die hierbij een rol spelen, waardoor de overweging van een arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer toch goed kan passen binnen het budget. Hieronder beschrijf ik de belangrijkste:

Een arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer
Begin met minimale dekking

Begin met een dekking die het minimale benodigde vangnet vormt. Hiermee bedoel ik dat je niet altijd 80 procent van het inkomen (dat is de maximale dekking) hoeft af te dekken. Het verschilt uiteraard tussen de diverse ondernemers, maar indien er nog een ander inkomen is van bijvoorbeeld een partner, dan kun je ook overwegen om de vaste lasten van het huishouden in kaart te brengen en dat bedrag af te dekken. Misschien dat er dan slechts 40 of 50 procent hoeft te worden aangehouden;

Kies voor een hoger eigen risico

Kies een hoger eigen risico. Ook hierbij geldt dat het niet voor iedereen weg gelegd is, maar als je niet kiest voor het minimale, stel 10 werkdagen of 1 maand, dan zou je ook kunnen overwegen om het eigen risico naar 2, 3 of zelf 6 maanden op te schroeven. Afhankelijk van een eigen buffer (waar wel voor te sparen is natuurlijk), kan het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer hierop worden aangepast met uiteraard een lagere premie des te hoger het eigen risico;

Bepaal je eigen drempel

Uitkering vanaf een hoger percentage arbeidsongeschiktheid. Voor een groot aantal zelfstandigen geldt dat zij hun werk ook nog wel kunnen uitvoeren als ze maar voor 30, 40 of zelf 50 procent arbeidsongeschikt raken. Voor een ondernemer met een klusbedrijf geldt dit weer in mindere mate, maar voor iemand die veel vanuit thuis of kantoor werkt kan een uitkering vanaf een hoger percentage (vanaf 25 procent arbeidsongeschiktheid is vaak de standaard) ook een prima alternatief zijn. Toegegeven dat dit op voorhand vaak heel moeilijk is in te schatten, maar het kan;

Bij een afspraak ontvang je ons boek gratis!

Beroeps- of passende arbeid

Niet kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid. Deze variant biedt de mogelijkheid om niet gekeurd te worden (indien arbeidsongeschiktheid optreedt) voor het beroep dat men uitoefent. Er wordt dan bekeken of de arbeidsongeschikte ondernemer in aanmerking komt voor ander werk en dat noemt men in de volksmond “passende arbeid”. Passen betekent in deze context passend bij jouw ervaring en opleiding.

Als het aan bod komt bij de bespreking over een eventuele dekking, noem ik deze vorm wel, echter de meeste ondernemers die een arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer overwegen hebben hier gemengde gevoelens bij. Er kan natuurlijk discussie ontstaan wat passend is voor jouw specifieke situatie.

Begin jong!

Begin zo vroeg mogelijk. Des te eerder men een dekking neemt, des te goedkoper het meestal is. In enkele gevallen is dat weer juist andersom, aangezien de looptijd – en daarmee het risico om lang te moeten uitkeren – afneemt. Als men echter als ondernemer begint, dan is het wel wijs om alvast een start te maken met arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer. In bijna alle gevallen bieden ondernemers bij aanvang een korting op de premie, gedurende de eerste drie jaar.

Ook kan men vaak nog kiezen voor een eerste periode met een langzaam oplopende premie en vanaf de zogenaamde “omslagleeftijd” voor een gelijkblijvende premie. Deze vorm noemt men in vakjargon “combitarief”. Is men ouder bij aanvang van de dekking, dan kan vaker enkel worden gekozen voor een gelijkblijvende premie, het “standaardtarief”.

Neem hier contact met ons op!

Indexeer

Voorkom zoveel mogelijk een start met een indexatie vooraf. Dit is een vorm waarbij de dekking op voorhand al jaarlijks kan worden opgehoogd. Dit kan met bijvoorbeeld 2, 3 of 4 procent. Dit heeft natuurlijk ook behoorlijke gevolgen voor de premie, aangezien die daarin ook meeloopt. In de adviespraktijk neem ik wel meestal een indexatie mee nadat de arbeidsongeschiktheid is opgetreden (als dat eenmaal het geval is, dan kan er bijna niets meer geregeld worden voor wat betreft een indexatie).

Een jaarlijkse indexatie vooraf vind ik persoonlijk onzin, want in de meeste gevallen weet de ondernemer nog niet wat het inkomen gaat worden. Daarnaast speelt de inflatie, die de laatste tien tot vijftien jaar erg gering was, ook een rol.Uit bovenstaande mogelijkheden blijkt al dat de advisering van het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer een complexe operatie is.

Anderzijds bieden al deze mogelijkheden – en/of een combinatie ervan – meestal wel de aanleiding voor de ondernemer om een start te maken hiermee.

De fiscus betaalt mee!

Vergeet daarbij niet dat ook de premie aftrekbaar is op de aangifte van de inkomstenbelasting (voorwaarde dat de ondernemer zelf ook de premie vanuit privé betaald). Deze zaken eenmaal inzichtelijk gemaakt maakt dat de ondernemer uiteindelijk een heel ander beeld heeft van de een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Meer weten hierover?

Laat één van onze adviseurs je helemaal bijpraten over de diverse aanbieders van een arbeidsongeschiktheidspensioen en al hun diverse specifieke speerpunten. Wellicht dat er een uitstekende voor jou bij zit!