Dividend lekkage

23 mei 2019

Dividend lekkage, wat is dat?

Veel beleggers zijn gecharmeerd van dividend. Naast rente en koerswinsten geeft dividend een mooie inkomstenstroom voor de beleggers. De potentiële koersstijging van de aandelen is mooi meegenomen maar het wat bestendigere dividend geeft juist het extra rendement voor deze beleggers wat ze interessant vinden.

Veel beleggers kiezen voor de bekende dividend aandelen, zoals Royal Dutch en aandelen van financiële instellingen, dan wel fondsen die dividend ontvangsten als strategie hebben.Tegenwoordig worden er ook diverse trackers aangeboden (al dan niet via Banksparen) die de dividendbelegger op zijn/haar wenken bedient. Een tracker is niks anders dan een fonds dat zo goedkoop en goed mogelijk een index probeert te tracken (=volgen).De opkomst van de vele trackers heeft de traditionele aanbieders van beleggen, de beleggingsfondsen, geen goed gedaan.

De uitloop van gelden uit de beleggingsfondsen is aanzienlijk en een grote zorg voor veel fondshuizen. Om een vuist te maken en toch ook nadelen van beleggen in trackers te kunnen noemen stuitte men op het fenomeen dividendlekkage.

dividend lekkage

Photo courtesy of StockMonkeys.com(CC Attribution)

Dividend lekkage?

Wanneer een aandeel dividend uitkeert wordt er afhankelijk van het land van notering van het fonds belasting geheven over de dividenden die worden ontvangen uit de beleggingen. Deze belasting noemt met Bronbelasting en het percentage van deze belasting in Nederland bedraagt 15%. Echter andere landen kennen lagere maar ook zeker hogere percentages en wereldwijd kunnen we gemiddeld 20% aanhouden als percentage dat wordt ingehouden als belasting.

Nu heb je als Nederlandse belegger de mogelijkheid om betaalde dividendbelasting terug te ontvangen van de belastingdienst. Dit geldt zo ook voor de aanbieders van de trackers en fondsen die in Nederland statutair zijn gevestigd. Echter voor trackers, fondsen die niet in Nederland zijn genoteerd is dit niet mogelijk. Er lopen wel procedures op Europees niveau om dit nadeel van buitenlandse aanbieders van trackers ten opzichte van een Nederlandese aanbieder op te lossen.

Maar hoe lang dit gaat duren en of er überhaupt een oplossing komt blijft in het ongewisse.Zo kan de in Nederland gevestigde aanbieder van trackers: Think Capital de dividendbelasting terugkrijgen en aan haar beleggers geven. Dit betekent meer rendement voor de beleggers in deze trackers.De Global Equity Tracker van Think Capital, die de bekende wereldwijde index de MSCI World Index volgt, lijkt op het eerste gezicht gelijk aan de tracker van IShares, Vanguard of andere buitenlandse gevestigde aanbieder die ook trackers aanbieden op deze wereldwijde MSCI World Index. Sterker nog bijna elke aanbieder gebruikt deze MSCI World Index om aan te geven dat ze toch vooral wereldwijd beleggen aanbieden tegen lage kosten.

De verschillen in kosten die de diverse tracker aanbieders vragen voor de tracker die de MSCI World Index volgt varieert van 0,20% tot 0,60% op jaarbasis. Echter met meenemen van het gemis aan rendement door dividendlekkage worden de verschillen aanzienlijk groter!

Gemis aan rendement

Nu vraag je je wellicht inmiddels af over welk gemis aan rendement we het nu hebben.Zoals gezegd is belasting op dividend gemiddeld 20% voor wereldwijde aandelen en is deze 15% voor aandelen genoteerd op de Nederlandse beurs. De aandelen die deel uitmaken van de MSCI world index keren gemiddeld 3% aan dividend uit per jaar en de aandelen in de AEX-index keren ongeveer 3,5% aan dividend uit per jaar.

lees meer over rendement

Dit impliceert dat u respectievelijk 20% van 3% ofwel 0,60% misloopt aan rendement voor een wereldwijde belegging en 15% van 3,5% ofwel ongeveer 0,50% aan rendement misloopt bij een Nederland belegging.Om dit wat concreter te maken geef u een overzicht van drie op alfabetische volgorde gekozen bankspaaraanbieders van wereldwijd beleggen in trackers/fondsen met de MSCI World Index als benchmark en de kosten van het product.

Ik laat in dit voorbeeld om het effect van dividendlekkage duidelijk te maken de aankoop, switch en verkoopkosten van de diverse aanbieders buiten beschouwing.

Aanbieder Tracker     Dividendlekkage      Kosten      Extra rendement   (jaarlijks) dividendlekkage

Brand New Day Vanquard Ja 0,59% 0,00%

Legal & General Ishares Ja 0,36% 0,00%

Perlas Dynamisch Plan* Diversen Ja 1,30% 0,00%

Today’s Tomorrow Think Capital Nee 0,55% 0,60%

* Perlas biedt binnen het Dynamisch plan een fonds welke bestaat uit een mix aan van een drietal trackers. Hierdoor is dit fonds niet 1-op-1 met de overige aanbieders te vergelijken als het gaat om 100% volgen van de MSCi World Index.

Zo ziet u dat de goedkoopste aanbieder puur vergeleken op kosten op fondsniveau Legal & General is met de jaarlijkse kosten voor de tracker van 0,36%. Echter omdat deze tracker niet zijn zetel heeft in Nederland worden de ontvangen dividenden in de tracker niet geheel ontvangen.

De nummer 2 in de lijst, Today’s Tomorrow, heeft weliswaar hoger kosten dan Legal & General op jaarbasis, zijnde 0,55% maar maakt ongeveer 0,60% jaarlijkse meer rendement dan de overige trackers die dezelfde benchmark volgen.Als we dit gemis aan rendement als kosten zouden opvoeren komt Today’s Tomorrow met de Think Capital tracker het ten opzichte van de andere aanbieders ineens als veruit de goedkoopste aanbieder uit de bus met de laagste kosten.

Zo lijkt passief index beleggen slechts een vergelijk in de kosten tussen de aanbieders maar zoals u nu inmiddels hebt gelezen zijn de verschillen groter dan u denkt als u dieper verder kijkt.

Meer weten over dividend lekkage?

Wil je meer weten over dividend lekkage, of heb je andere vragen over dividend en pensioenadvies ?

Bel 088 9000 900 of ga naar onze contactpagina!

Voor onze referenties kunt u hier klikken