De voor- en nadelen van je AOV privé of via de BV verzekeren

1 juli 2019

De DGA kan voor een mogelijke ziekte het beste een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. De DGA kan niet terugvallen op een wettelijke regeling wanneer hij arbeidsongeschikt raakt.

Toch hebben veel ondernemers zich helemaal niet verzekerd tegen ziekte, zwangerschap of andere arbeidsongeschiktheid. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze het vaak te duur vinden.  Kijk hier eens voor alternatieven    

Veel ondernemers weten dan ook niet dat AOV premies fiscaal aftrekbaar zijn. De DGA zal een afweging moeten maken of hij dit inkomensrisico wil afdekken door middel van een AOV of niet.

Er zijn twee mogelijkheden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De ene mogelijkheid is om een AOV privé af te sluiten en de andere mogelijkheid is om de AOV via de BV af te sluiten. 

Er zitten bij beide opties een aantal voor- en nadelen aan. Dit artikel richt zich enkel op de rechtsvorm BV en dus niet op het afsluiten van een privé AOV. 

Neem contact op, we helpen je graag verder

AOV privé 

Als de ondernemer zelf de verzekerde is, zijn de premies hiervoor fiscaal aftrekbaar op hun inkomen. Voordeel van deze constructie is dat u een (soms) fors belastingvoordeel kunt incasseren.

Een ander groot juridisch voordeel is dat als er iets met de BV gebeurd zoals een faillissement, u bij arbeidsongeschiktheid gewoon een uitkering blijft ontvangen. Zo komt uw inkomensuitkering niet in gevaar.

Echter een nadeel van een AOV in privé is dat de premie voor uw eigen privé rekening is en niet via de BV wordt betaald.

AOV via de BV 

Bij het afsluiten van een AOV via de BV zijn er twee mogelijkheden:

  • De BV is verzekeringnemer en begunstigde of
  • De BV is verzekeringsnemer en de DGA begunstigde.

Bij beide varianten is de belastingdruk gelijk. De DGA kan zijn eigenrisico op een jaar zetten. Dan is er het eerste jaar geen uitkering mocht er ziekte plaatsvinden. De B.V. moet dan wel voldoende geld hebben om de DGA het eerste jaar geld te lenen of een dividenduitkering toe te kennen.               

AOV bv of privé

AOV bv of privé.

BV of DGA als begunstigde? 

Beide varianten hebben elk ook weer elk een eigen voordeel. Het voordeel van de BV als begunstigde is dat er minder administratieve rompslomp is om de uitkering bij de DGA terecht te laten komen. Maar het voordeel van de DGA als begunstigde is weer dat de loondoorbetaling niet in gevaar komt bij bijvoorbeeld een faillissement. 

Twee voordelen 

Maar er is meer. Bij het sluiten van een AOV via de BV kunnen er twee voordelen zijn ten opzichte van het sluiten van een AOV in privé. Voordeel is dat u privé niet de kosten van een AOV draagt en dat de premies van de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. 

Nadeel 

Wel is het zo dat als u arbeidsongeschikt raakt dat in de variant dat de BV verzekeringsnemer en begunstigde is, een uitkering aan de BV wordt overgemaakt. Dit kan tot problemen leiden als de BV failliet gaat. De uitkering wordt dan gestaakt, zelfs als u nog arbeidsongeschikt bent.  

Risico schatten 

Vergist u zich niet (en de schattingen lopen een beetje uiteen) maar uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 10 ondernemers (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. En arbeidsongeschiktheid kan een grote financiële klap betekenen. Dus net als met elke verzekering is het zaak om in te schatten of het nodig is om het risico tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid af te dekken.  

Onderneming in gevaar?  

Dus moet u eerst in kaart brengen wat voor u als ondernemer de impact van het risico is. Bent u bijvoorbeeld volledig afhankelijk van uw ondernemersinkomen? Kan uw onderneming doordraaien bij uw afwezigheid? 

Waarschijnlijk zijn de meeste ondernemers wel in staat om kortstondige arbeidsongeschiktheid zelf op te vangen. Maar een langere periode waarin u niet kunt werken, kan het bestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Dat wil natuurlijk geen enkele ondernemer meemaken.

Een pensioenboek? Klik hier!