De voor en nadelen van de FOR (Fiscale Oudedags Reserve)

22 mei 2019

Wat zijn de voor en nadelen van de FOR (Fiscale oudedagsreserve)

Als je besloten hebt om zelfstandig ondernemer te worden zijn er verschillende manieren om een oudedagsvoorziening op te bouwen. Hierbij kun je denken aan:

– Doorgaan bij het oude pensioenfonds (vaak erg prijzig)

– Opstarten van een (bancaire) lijfrente

– Indien je een BV hebt kun je denken aan pensioen “in eigen beheer” 

  Voor en nadelen Eigen beheer, bekijk ze hier

– Doteren aan de FOR

Bel me, een eerste adviesgesprek is gratis

Over deze laatste mogelijkheid gaat dit artikel.

Maar hoe werkt de fiscale oudedagsvoorziening (FOR) eigenlijk? 

Met de fiscale oudedagsreserve reserveer je een deel van de ondernemingswinst als oudedagsvoorziening. Het geld blijft in dit geval binnen de onderneming, want je bent verplicht de FOR op de ondernemingsbalans te plaatsen.

Het voordeel hiervan is dat je het gereserveerde bedrag opnieuw kunt investeren. Later, op een gewenst moment, stort je het bedrag op een bankspaarrekening of in een lijfrenteproduct. Hierover betaal je in eerste instantie geen inkomstenbelasting. De FOR komt als aftrekpost op de balans van de onderneming te staan. 

De voor en nadelen van de FOR (Fiscale oudedagsreserve)

Voordelen van de FOR (Fiscale oudedagsreserve)

Het is een uitstel van belasting. Je moet er hoe dan ook er een keer belasting over betalen.

– Het geld blijft binnen de onderneming.

– Geen kosten van een verzekeraar of beleggingsinstelling.

– Je ontvangt rente of rendement over de bruto (in plaats van netto) ingelegde bedragen. 

Nadelen van de FOR (Fiscale oudedagsreserve)

– Bij bedrijfsbeëindiging rekent de fiscus af (ook bij overlijden).

– Als je stopt en er is geen “potje” FOR is er geen oudedagsvoorziening

– Als je failliet gaat is er geen oudedagsvoorziening.

Manieren om van je FOR af te komen zijn:

– een lijfrente aankopen

– een stamrecht bedingen bij je op te richten BV (alleen bij inbreng van je bedrijf), of 

– bij staken afrekenen. je mag niet gefaseerd afrekenen. 

Regeltjes van de FOR (Fiscale oudedagsreserve)

Er zijn nogal wat regeltjes waaraan je moet voldoen om aan de FOR te mogen doteren.

Zoals:

De Belastingdienst stelt dat je in één jaar 12 procent van de ondernemingswinst mag reserveren voor de FOR, met een maximum van 8.631 euro. Lijdt de onderneming verlies, dan mag je niets aan de FOR toevoegen. Minder dan deze 12% is niet toegestaan, het is 12% of niets.

Daarnaast moet de FOR aan de volgende voorwaarden voldoen: – In de opbouwfase ben je jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

– Het totaal opgebouwde bedrag is niet hoger dan het eigen vermogen van de onderneming.

– Je vermeldt de FOR op de balans in de jaarrekening.

– Je voldoet aan het urencriterium.

Voor en nadelen van de FOR

Photo courtesy of andrewbasterfield(CC ShareALike)

Wat de voor en nadelen van de FOR ook mogen zijn, het is een onderdeel van jouw financiële planning. Het is dus zaak om eens te kijken hoeveel inkomen je hebt en hoe veel je wilt op het moment dat je stopt met werken. Een handig hulpmiddel is de site www.mijnpensioenoverzicht.nl

Dit doe je voor je partner en voor jezelf. Deze inkomens kun je bij elkaar optellen. Op deze site zie je ook de NETTO inkomens. Wel zo makkelijk, nu kun je je huidige netto inkomen vergelijken met je toekomstige netto inkomen.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl nemen ze NIET de bancaire lijfrentes mee, niet je (afgeloste) hypotheek en ook geen toekomstige erfenissen. Neem je deze zaken wel mee dan zou je een beeld kunnen hebben van wat de toekomst je biedt.

Indien we je daarbij een handje kunnen helpen dan doen we dat natuurlijk graag! Je kan ons gewoon bellen op 088-9000 900

Een pensioenboek? Klik hier!