Collectief pensioen goed voor werkgever en werknemer?

5 september 2018

In Nederland bouwt bijna (!) iedereen die in loondienst is pensioen op via de werkgever. Is dat bij u nog niet zo, of komt uw regeling binnenkort te vervallen, dan is het volgende interessant.

Waarom pensioen?

Pensioen is een dissatisfier. Dat wil zeggen, dat mensen wel ontevreden worden als ze geen pensioen hebben, maar een goudgerande pensioenregeling maakt de mensen niet gelukkiger.

– mensen lopen minder snel weg (mits pensioen goed en regelmatig gecommuniceerd wordt)

– “if the shit hits the fan” is er een vangnet (nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid)

Collectief pensioen is bedoeld als aanvulling op het pensioen van de overheid, de AOW.  De AOW en het pensioen via de werkgever moet voldoende inkomen geven als de werknemer met pensioen gaat. Bovendien is overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (vrijwel) automatisch meeverzekerd.

Wist u dat 2/3 van de medewerkers niet weet hoeveel pensioen ze straks ontvangen?

Wist u dat 86% van alle werknemers pensioen belangrijk vindt?

FAQ collectief pensioen

Het is zaak om niet eenmalig pensioen toe te zeggen, maar dit structureel te onderhouden door middel van:

– goede intake gesprekken met nieuwe medewerkers; ze weten dan hoeveel pensioen ze kunnen verwachten

– jaarlijkse presentatie door een kundige, onafhankelijke pensioenadviseur.

– periodieke toets of de regeling nog betaalbaar is

– periodieke toets of u nog steeds niet onder een pensioenfonds valt

Neem contact op

Collectief pensioen

Photo courtesy of aag_photos(CC ShareALike)

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN COLLECTIEF PENSIOEN?

Arbeidsvoorwaarde

Omdat vrijwel alle bedrijven pensioen aanbieden is het uit concurrentie overwegingen vaak niet gewenst om hier een uitzondering op te maken. Bovendien zal bij goede communicatie pensioen gezien worden als een mooie arbeidsvoorwaarde. De “goede communicatie” zijn hierbij de sleutelwoorden. Individuele intake gesprekken, een jaarlijkse sessie met het personeel over hun regeling, de veranderingen in het pensioenlandschap zorgen ervoor dat ze de regeling (gaan) waarderen.

Goedkoper/lage kosten

Een belangrijk voordeel is dat een collectief pensioen goedkoper is. Het beheer kost minder en de uitvoering is makkelijker dan wanneer iedereen een individueel pensioen moet regelen.

Alle premies die deelnemers betalen gaan in één pot. Zo kunnen wij een groter bedrag laten beleggen door experts. Dit geld wordt gespreid belegd. Het risico van beleggen is daarmee kleiner dan wanneer iemand voor zichzelf belegt.

Bovendien kent het collectief pensioen zogenaamde “life cycles” dit betekent, dat des te ouder je wordt er steeds veiliger belegd wordt. Uiteindelijk is het grootste deel van de spaarpot dus cash of (kortlopende) obligaties.

Iedereen gelijk

Iedere werknemer neemt deel. Er zijn geen uitzonderingen. Bij een middelloon regeling betaalt iedere deelnemer hetzelfde premiepercentage. Bij beschikbare premieregelingen betalen werknemers een vast percentage per leeftijdscohort bijvoorbeeld 20-25 jaar 4% 26-30 jaar 5% Iedereen doet verplicht mee. Afstandsverklaringen werken niet. Klik hier voor het hele artikel

Veilig

Ook tijdens langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid is er financieel iets voor uw medewerkers geregeld. Hun pensioen opbouw loopt namelijk door. Ook de stijging door de leeftijd wordt vaak meegenomen. Het is al erg genoeg dat de werknemer ziek is, zijn pensioenopbouw blijft in stand.

Iedereen geaccepteerd Wet Medische Keuringen

Ook voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling is er geen keuring nodig de wet medische keuring is niet van toepassing bij collectief pensioen.  Dit is een van de grote voordelen om een collectief pensioen op te starten of te handhaven..

Eigen keuzes

Bij een verzekerd pensioen (niet cao gebonden) kiest de werkgever zijn pensioen. Vorm, hoogte en voorwaarden bepaalt de werkgever. Zijn er meer dan 50 personeelsleden dan beslist de OR mee.

Ook de bijdrage van de werkgever bepaalt de werkgever zelf.

Nadelen van een collectief pensioen

Er is niks te kiezen

Het is een collectief pensioen. Dat wil zeggen één regeling voor alle werknemers. Ter vergelijking past iedereen een spijkerbroek maat 33? Sommige mensen zit hij als gegoten maar bij een hoop mensen is deze maat 33 te groot of te klein. Geen maatwerk voor de werknemer dus, maar wel maatwerk voor de werkgever….

Verplicht betalen 

Als er eenmaal een collectieve regeling is dan is het erg moeilijk deze te beindigen. Iedereen doet verplicht mee. Afstandsverklaringen werken niet. Klik hier voor het hele artikel.

Indexeren leidt tot korten of kost erg veel…

Op papier horen collectieve -pensioenen mee te stijgen met de inflatie. Op dat streven is de premie in elk geval altijd gebaseerd geweest. Tot een paar jaar geleden was dat ook volstrekt normaal. In je eentje een meestijgend pensioen afsluiten is peperduur, dat kan eigenlijk alleen met een collectief pensioen.