Belangrijk om te weten bij waardeoverdracht.

22 mei 2019

Waardeoverdracht
Voordeel waardeoverdracht

Een voordeel van waardeoverdracht is dat uw pensioen niet verdeeld is over verschillende pensioenverzekeraars. Zo wordt een ingewikkelde pensioenadministratie voorkomen door vele

Kleine pensioentjes

Samen te voegen. Daarnaast kan waardeoverdracht een goed middel zijn tegen pensioenbreuk.

Waardeoverdracht

Is tevens interessant indien er extra dienstjaren ontstaan in een eindloonregeling of dat een niet geïndexeerde pensioenaanspraak wordt overgedragen naar een geïndexeerde regeling. Tevens kan een waardeoverdracht ook van belang zijn naar een beschikbare premieregeling indien er extra dienstjaren ten behoeve van het nabestaandenpensioen ingekocht moeten worden.

Nadeel waardeoverdracht

Een van de nadelen van waardeoverdracht is dat waardeoverdracht meestal nadelig is indien een pensioenafspraak opgebouwd in een

middelloon

of

eindloon

wordt overgedragen naar een beschikbare premieregeling. Op het moment dat er premievrije aanspraken bestaan in een

beschikbare premieregeling

met een garantie uitkering op de einddatum, is het onverstandig om de reservewaarde over te dragen naar een beschikbare premieregeling zonder garantieaanspraken.Waardeoverdracht kan eveneens nadelig zijn indien er sprake is van overdracht van een opbouwregeling voor het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum naar een regeling waarin het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum alleen op risicobasis is verzekerd. Als de deelnemer na waardeoverdracht uit dienst treedt en daarna overlijdt, wordt er geen partnerpensioen aan de achterblijvende partner uitgekeerd.Voor de nieuwe werkgever heeft de inkomende waardeoverdracht ook invloed.Indien u meer informatie nodig heeft neem dan contact op met een pensioenprofessional. Heeft u vragen..? bel 088-9000909

Een pensioenboek? Klik hier!