Arbeidsongeschiktheidsverzekering freelancer

13 mei 2019

Wij zijn gespecialiseerd in de Arbeidsongeschiktheidsverzekering freelancer!

Een goede en betaalbare manier om jezelf als freelancer te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid, is het nemen van een AOV. Je ontvangt een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit. Zo ben je toch in staat om jouw vaste lasten te betalen, ook al kun je (tijdelijk) niet werken. Bovendien werken we met speciale software om de optimale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de freelancer te offreren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering freelancer is maatwerk

Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering is in feite maatwerk. Niet elke ondernemer of zelfstandige verkeert in gelijke omstandigheden en loopt dezelfde risico’s. Je dient daarom keuzes te maken die bij jou passen. Keuzes waarmee je de premie ook flink kunt verlagen. Een AOV is meestal niet goedkoop, maar geen inkomensverzekering nemen is vaak duurkoop als er onverwachts iets met je gebeurt.

Sluit nu jouw AOV af

Voor wie is de arbeidsongeschiktheidsverzekering freelancer van belang?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is opgezet voor zelfstandig ondernemers. Als zelfstandig ondernemers worden aangemerkt:

In het algemeen gelden er een paar goede redenen om een AOV als ondernemer of zelfstandige, zzp-er, freelancer af te sluiten:

  • Er zijn geen andere inkomensbronnen, waarop je kunt terugvallen wanneer je werk door arbeidsongeschiktheid vervalt.
  • De organisatie, waarin je zit, verplicht je om een AOV af te sluiten.
  • De bank eist, dat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

Een tandarts is meestal een vrije beroepsbeoefenaar en zal een AOV moeten afsluiten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering freelancer

Lees hier hoe je dat doet. De arbeidsongeschiktheidsverzekering freelancer is maatwerk.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoeft niet duur te zijn. Draai alleen aan de goede knoppen! Verlaag je AOV premie door goed te kiezen! Er zijn verschillende manieren om de premie voor de verzekering te verlagen. Nogmaals dat is maatwerk. Ik noem er een paar:

1. Bepaal je eigen risico

Welke periode kun je door komen zonder een uitkering van de verzekering te krijgen, is bepalend voor het eigen risico dat je wilt en kunt nemen. Deze wachttijd tussen arbeidsongeschiktheid en uitkering kun je zelf kiezen. Wordt het een korte tijd van twee weken of kies je voor een wachttijd van een jaar.

Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

2. Wat word je uitkeringsdrempel AOV?

De uitkeringsdrempel heeft te maken met de mate van arbeidsongeschiktheid. Standaard is de drempel gezet op 25 procent arbeidsongeschiktheid. Als je kiest voor een drempel van bijvoorbeeld 50%, wordt de premie een stuk lager.

3. Tot welke leeftijd keert de verzekering uit?

Hoe korter de periode van uitkering is waarvoor je kiest, hoe lager de premie. Wie een appeltje voor de dorst heeft of een goed pensioen, kan de uitkering bijvoorbeeld laten stoppen op de leeftijd van 60 jaar. Wie dat niet heeft, kan beter voor een langere duur kiezen, maar betaalt daarvoor ook meer premie.

4. Wat is je hoogte uitkering AOV?

Vaak bedraagt de uitkering van de AOV maximaal 80 procent van het laatst verdiende inkomen. Je kunt ook voor een lager percentage kiezen.

5. Beroepsarbeidongeschiktheid of passende arbeid

Het maakt nogal wat uit of je verzekerd wilt zijn uit hoofde van je huidige beroep of vanuit passende arbeid. Vanuit je huidige beroep zal bij arbeidsongeschiktheid niet naar een andere baan worden gezocht, alvorens uit te keren. Bij de plicht tot passende arbeid kunnen er nog vele mogelijkheden van werk open liggen op grond van bijvoorbeeld je opleiding en ervaring.Doordat deze laatste variant in de praktijk lagere kosten met zich meebrengt, is het daarmee ook een goedkopere verzekering.

6. Hoeveel premie moet ik betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De standaard premie blijft, ongerekend indexering voor de inflatie, gedurende de hele looptijd gelijk. Je kan ook kiezen voor een leeftijdgebonden tarief dat hoger wordt naarmate je ouder wordt en het risico voor de verzekeraar toeneemt. Wie het standaardtarief kiest, betaalt op jongere leeftijd relatief te veel, maar op latere leeftijd relatief lage kosten. Bij het standaardtarief worden de tarieven in feite gemiddeld. Bekijk wat voor jou het goedkoopste is.

7. Waarvoor ben ik nu verzekerd met de AOV?

Van de verzekering kunnen een aantal zaken worden uitgesloten die premie verlagend werken. Denk hierbij aan:

Aan de andere kant kunnen ook extra zaken in de verzekering worden meegenomen, zoals een ongevallenverzekering of een jaarlijkse medische scan.

8. Welke indexering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt er?

Bij indexering wordt alles geïndexeerd: de premie, het verzekerde bedrag en de uitkering. Bepalend voor de premie is de mate van indexering waarvoor je kiest. Een volledige indexering pakt veel duurder uit dan een gedeeltelijke indexering respectievelijk geen indexering.

Slot arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Houd altijd rekening met het risico van een verminderde arbeidsgeschiktheid op enig moment. Stel daarom je inkomen veilig met een goede AOV. Wij vragen altijd voldoende offertes aan en vergelijken de voorwaarden van de verzekering goed met je wensen. Met een AOV bent je tegen een redelijke premie goed verzekerd van een passend vervangend inkomen in de situaties waarin dat nodig is. Heeft u vragen..? Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op!