Adviesafslag moet advies toegankelijk houden

30 oktober 2018

Een wettelijk vastgelegde adviesafslag voor complexe producten moet er voor zorgen dat onafhankelijk advies toegankelijk blijft voor alle consumenten en zorgt voor een level playing field, aldus de bedenker Pius Consilium.De avatar criticus stelt voor dat aanbieders de prijs van hun producten met vaste percentages moeten verlagen wanneer consumenten besluiten ze via aan onafhankelijke adviseur te sluiten. Zo stelt hij bij vermogensopbouwproducten een afslag op de premie van 12 procent voor, bij een ORV 15 procent en bij een AOV-product en een uitvaartverzekering 20 procent. “Omdat verzekeraars en banken de prijs van het product voor zowel de eigen verkopers als onafhankelijk adviseurs kunen bepalen, ligt het lot van onafhankelijke advies in handen van de producent van het product. Immers als er geen of weinig prijsverschil zit tussen bemiddeling via een onafhankelijk adviseur of een gebonden verkoper, lijkt de gebonden verkoper gratis advies te geven.” Een van de grote voordelen van het systeem is volgens Pius dat prijs en kostenverhogingen bij verzekeraars het voor de consument aantrekkelijker maken om onafhankelijk advies in te winnen.

Ik wil graag meer informatie!

Onafhankelijk pensioen adviesU zoekt een adviseur voor uw pensioenzaken. Een adviseur die u onafhankelijk en objectief voorlicht en advies geeft. Tot voor kort was het lastig zo’n adviseur te vinden, want de meeste adviseurs werken niet op deze wijze. PensioenVizier brengt daar verandering in, want bij al onze vestigingen kunt u terecht voor een onafhankelijk advies over uw pensioen: 2e en 3e pijler. Bent u op zoek naar een echt onafhankelijke pensioen adviseur, vraagt u dan altijd aan uw adviseur of hij of zij WFT- pensioen gecertificeerd is.U bent degene die het advies betaaltLeden van PensioenVizier verdienen namelijk op geen enkele wijze aan het verkopen van financiële producten. De bron van inkomen bestaat uit het geven van advies, op basis van urendeclaratie of op basis van een vaste prijs voor een volledig advies. Adviseurs die zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie RPA kunnen door deze werkwijze een volledig onafhankelijk en ongekleurd advies geven. En is het noodzakelijk om een financieel product te nemen, dan kunnen ze u waardevolle tips geven om u te helpen bij het vinden van de best passende producten. Zonder dat de adviseurs zelf iets aan het product verdienen.Strenge eisen aan de leden Leden van PensioenVizier vindt u niet bij banken of verzekeringskantoren. Zij werken zelfstandig of bij een klein advieskantoor. Hun vakinhoudelijke kwaliteit is gewaarborgd doordat zij gecertificeerd zijn door de AFM. PensioenVizier kent een strenge gedragscode waarmee de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de aangesloten adviseurs is gewaarborgd. Aan het PensioenVizier logo herkent u dus de adviseur die kwaliteit en onafhankelijkheid als fundament ziet van een adviesrelatie.De eisen zijn in het kort:

  • WFT- pensioen gecertificeerd adviseur
  • Vergunning voor verkoop van verzekeringsproducten.
  • Vergunning voor verkoop van beleggingsproducten.
  • Onderneming is niet in (deel-) eigendom van een financiële instelling.