Aansprakelijkheid voorkomen door communicatie over de collectieve pensioenregeling!

15 november 2018

Ben je een ondernemer, die een collectieve pensioenregeling voor zijn medewerkers heeft geregeld? Heb je enig idee of jouw werknemers weleens hebben ingelogd in het portaal van jouw pensioenuitvoerder, of hoe vaak zij hebben gekeken op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

Zijn jouw werknemers zich eigenlijk wel voldoende bewust van de collectieve pensioenregeling?

Weten zij wat ze straks krijgen?

Managing expectations

Als de werknemers vinden dat het pensioen “anders” uitpakt dan verwacht, dan zal er met de vinger worden gewezen. Deze vinger kan in jouw richting gaan, waardoor het goed mogelijk is dat jij als werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor het te lage pensioenresultaat. In dit artikel zal ik uiteenzetten  hoe jij jou werknemers goed kan informeren door een goed communicatieplan over de eigen collectieve pensioenregeling.

Pensioen in de vorige eeuw

Als een werknemer in de vorige eeuw een collectieve pensioenregeling had, dan konden zij rustig de AOW-leeftijd afwachten. Het pensioen was goed geregeld en de werknemer hoefde geen extra moeite te doen om na het werkzame leven van een goed inkomen te genieten.

De pensioenuitkering werd vaak van tevoren vastgesteld, waardoor de werknemer gegarandeerd was van een goed pensioen. Daarnaast kwam het veelal voor dat de pensioenuitkering vaak werd geïndexeerd. De pensioenuitkering was veelal een goede vervanger van het salaris dat de werknemer voor het stoppen met werken verdiende.

Verschuiving van risico’s

Het achteroverleunen, in afwachting van een goed pensioen zit er tegenwoordig echter niet meer in, het voelt meer als een droom uit een ver verleden. De levensverwachting van de mens is de afgelopen decennia enorm gestegen, waardoor de pensioenleeftijd is meegestegen. Daarnaast is de rente ook nog eens historisch laag. Werkgevers konden in het verleden pensioengaranties bieden aan de werknemers, maar door de lage rente is dat onbetaalbaar geworden. 

“Weet de werknemer wel wat hem te wachten staat?”

Het is belangrijk dat jij, als ondernemer, bewustwording kweekt bij jouw werknemers om bezig te gaan met de risico’s die zij lopen omtrent hun pensioenregeling. Een aantal vragen die jou hierbij zullen helpen zijn als volgt. 

 1. – Jouw werknemers weten hoeveel ze netto per maand verdienen. Weten ze ook hoeveel pensioen ze netto per maand krijgen?
 2. – Snappen jouw werknemers dat het renterisico, het lang-leven risico en het beleggingsrisico  vaak bij henzelf komt te liggen?
 3. – Weten jouw werknemers wat de voordelen en valkuilen van het doorbeleggen na pensioendatum zijn?
 4. – Realiseren jouw werknemers het dat zij al 15 jaar voor de pensioendatum kunnen voorsorteren op het doorbeleggen?

Zo zijn er nog meer vragen die jou kunnen helpen bij het beslissen of jouw personeel voldoende geïnformeerd is. Mocht je denken dat dit niet het geval is, dan is een collectieve pensioenregeling misschien iets voor jou.

Collectieve pensioenregeling

Communicatieplicht

De Pensioenwet stelt een aantal verplichtingen aan werkgevers. De communicatieplicht is hier een van. De communicatieplicht houdt in dat jij als werkgever zorg moet dragen voor het goed informeren van jouw werknemers omtrent pensioenzaken.

Dit houdt specifiek in dat de werkgever informatie moet verstrekken omtrent de inhoud van de pensioenregeling en over de keuzes die een werknemer zelf kan maken. Het verstrekken van pensioen gerelateerde informatie zal per persoon verschillend zijn, waardoor het een tijdrovend proces is. Het hanteren van een collectieve pensioenregeling, biedt meer rust voor de werkgever, doordat het een uniform beleid is, dat geldt voor iedere werknemer.

Omvang pensioen

Wanneer de werknemer vindt dat zijn pensioen tegenvalt, kan hij de werkgever hiervoor de schuld geven. De werkgever heeft hem immers niet goed geïnformeerd. Daarnaast kan het zo zijn dat de pensioenuitvoerder wordt beschuldigd van het onjuist beleggen van het pensioengeld.

In het geval dat de werknemer op de hoogte was van bijvoorbeeld het beleggingsrisico, dan had hij natuurlijk eerder aan de bel getrokken. De vraag hierbij is: “Wie is aansprakelijk?”. De rechter is degene die dit zal bepalen, daar heb je als ondernemer natuurlijk helemaal geen zin in. 

Oplossing

Wat kun je doen om mogelijke aansprakelijkheid te voorkomen? Het invoeren van een collectieve pensioenregeling kan een oplossing zijn. Door middel van het invoeren van een collectieve pensioenregeling, kan je jouw personeel gemakkelijker informeren over de pensioenregeling. Het pensioen is immers voor iedereen hetzelfde. Een collectieve pensioenregeling maakt het tevens gemakkelijker om de actuele pensioensituatie van elk personeelslid te bespreken. 

Je kan het pensioen van jouw werknemers individueel bespreken, tijdens functionerings-, beoordelings- of evaluatiegesprekken, maar het kan ook middels een gezamenlijke bijeenkomst. In deze gezamenlijke bijeenkomst wordt de pensioensituatie van jouw personeel doorgenomen. 

PensioenVizier

Je bent er natuurlijk geheel vrij in om dit helemaal zelf te doen. PensioenVizier kan jou echter ontzorgen middels het onderhouden van de collectieve pensioenregeling. PensioenVizier neemt de gehele collectieve pensioenregeling voor haar rekening, van een uitgebreide inventarisatie, naar een uitgebreide fiscale, juridische, betaalbaarheids- en BPF analyse, om tot slot advies uit te brengen en het beheer van het contract op zich te nemen. Daarbij komt dat de gezamenlijke bijeenkomst, waar we het net over hadden, tevens verzorgd wordt door onze pensioenadviseurs. 

Doe een BPF check

Wettelijk kader

PensioenVizier heeft tegenover de opdrachtgever een zorg- en adviesplicht. 

De kernpunten staan omschreven in art. 7:401 jo. art. 7:403 BW, maar de kernpunten zijn als volgt: 

 1. Tijdig in de uitvoering;
 2. Informatieplicht;
 3. Verantwoording kunnen afleggen

PensioenVizier handelt tijdig in de uitvoering, heeft een informatieplicht tegenover de opdrachtgever en dient verantwoording af te leggen over haar adviezen. Daarnaast schrijft de Wet Financiële Toezicht (WFT) voor dat de intermediair een actieve houding aan neemt in het adviseren en waarschuwen van de opdrachtgever. De zorgplicht wordt voorgeschreven middels de richtlijn verzekeringsbemiddeling IMD2. De kernpunten zijn als volgt: 

 1. Handelen in het belang van de klant;
 2. Actieve transparantie m.b.t. variabele beloning;
 3. Full disclosure m.b.t. levenproducten;
 4. Hoge eisen m.b.t. vakbekwaamheid.

Het is vanzelfsprekend dat PensioenVizier voldoet aan bovenstaande eisen. 

Lijkt een collectieve pensioenregeling van PensioenVizier je wat? Neem dan gerust contact met ons op, om de verschillende mogelijkheden door te spreken. Je kunt ons bereiken tijdens kantoortijden via 088 9000 900 of laat een bericht achter op onze contactpagina

Wil je meer informatie over onze collectieve pensioenregeling? Lees dan ook ons artikel over Bedrijfspensioen

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend is?