Kennisbank artikel:

7 manieren om je pensioengat op te lossen!

Wat is een pensioengat?

Een pensioengat heb je pas als je meer pensioen wilt dan je hebt! Zo eenvoudig is dat dus…

Als je niet weet waar je naar toe wilt …. en je weet ook niet waar je bent dan loop je nooit verkeerd! Dus eerst bepalen we waar je bent en dan waar je naar toe wilt… We stellen doelen en halen deze ook..

1.       Stel je wens bij

Stel je hebt nu een netto maandinkomen van € 3.000,- en je wilt ditzelfde netto inkomen na je pensioendatum behouden. Echter als je stopt met werken heb je maar € 2.500 netto per maand. Dat betekent dan dat je een pensioengat hebt. De makkelijkste manier om dit pensioengat te repareren, is door jouw wens naar beneden bij te stellen.

2.       Bij scheiden niet verevenen

Vaak is er een pensioengat ontstaan door een scheiding. Dit komt door de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding (WVPS). Als je niets vastlegt dan is deze wet van toepassing. Dit betekent dat het pensioen van beide partners wordt verevend. In gewone mensentaal: jij hebt recht op 50% van het pensioen van je partner (dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode) en andersom. Leg dus vast in het convenant, dat de WVPS buiten werking wordt gesteld en dat er derhalve niet verevend wordt. Bij een scheiding zal het pensioen dus ook 50/50 verdeeld worden. Het ontstaan van een pensioengat bij scheiden, kan je voorkomen door te trouwen onder huwelijksvoorwaarden.

3.       Zelfstandig ondernemer benut je fiscale ruimte

Als zelfstandige ben je blij wanneer je de rekeningen iedere maand weer kunt betalen. Dan is je pensioen niet je eerste zorg. Hierdoor komt het dat ondernemers vaak een pensioengat hebben. Mijn advies is dan ook om toch te sparen voor later. De belastingdienst betaalt mee. Wist je dat je tot 7 jaar terug mag rekenen? Daar zitten wel wat spelregels aan, maar in principe kun je tot 7 jaar de fiscale ruimte benutten.

Pensioengat

4.       Mijn pensioenfonds keert minder uit dan beloofd (korten of afstempelen)

Een pensioengat kan ook ontstaan buiten jouw eigen toedoen. Helaas komt het voor dat pensioenfondsen meer beloven dat ze waar kunnen maken. De Nederlandse Bank houdt toezicht op de pensioenfondsen. Als de dekkingsgraad te laag is moeten deze fondsen hun toegezegde pensioenen naar beneden aanpassen. Dit noemen we korten of afstempelen van pensioen en zo ontstaat er een pensioengat. Het goede nieuws is dat als de omstandigheden (hogere rente en betere rendementen) weer ten goede keren, het pensioenfonds de negatieve maatregelen mag terugdraaien.

5.       Trouw niet met een veel jongere partner

De AOW is in 2015 “geïndividualiseerd”. Dit betekent dat iedereen recht heeft op zijn eigen AOW. Voorheen kreeg de oudste een toeslag ter grootte van de AOW van zijn partner. Deze toeslag is komen te vervallen. Dus als je in leeftijd 8 jaar van elkaar verschilt, dan mis je acht jaar AOW. De AOW voor samenwonenden of getrouwden is ongeveer €10.000 per persoon per jaar. Als je dus trouwt met een partner die veel jonger is dan jij, ontstaat er al gauw een fors pensioengat.

6.       Tweeverdieners hebben een pensioengat

Dat klopt! Als je met z’n tweeën werkt, dan heb je twee maal de zogenaamde AOW franchise. Dat is een vast drempelbedrag waar je geen pensioen over opbouwt. De AOW is ongeveer € 10.000 en de minimale franchise is ongeveer € 13.000 Hiermee bouw je dus een pensioentekort op van €6.000 per jaar en wordt het pensioengat steeds groter. De oplossing zou kunnen zijn om je huis extra af te lossen, te sparen bij de bank of met belastingvoordeel in een bancaire lijfrente.

7.       Ik stop eerder met werken

Tja, eerder stoppen met werken kost op twee manieren geld! Eerder stoppen met werken staat gelijk aan je eigen pensioengat graven.

Ten eerste heb je minder opbouwjaren. Dus als je 4 jaar eerder stopt met werken, dan mis je 4 opbouw jaren bij een salaris van €40.000 en een franchise van €13.000 met een opbouwpercentage van 1,87 is dit al gauw:

(€40.000-€13.000)*1,87%*4= €2.020 per jaar na pensioendatum.

Ten tweede zal je pensioen eerder tot uitkering komen, of je eet je spaargeld op. Dit kost ongeveer 6,5% per jaar van je pensioen. Stel je hebt een pensioen van €16.000 en je stop 4 jaar eerder, waarbij je jouw pensioen eerder laat ingaan, dan wordt je nieuwe pensioen €11.840. 

Klik voor meer info over je pensioengat

Pensioengat herstellen?

In dit artikel heb je zeven manieren geleerd, waarop je een pensioengat kan veroorzaken. Maar op welke manier kan je dit pensioengat weer herstellen? Een manier om jouw pensioengat te herstellen is door zelf een aanvullend pensioen bijeen te sparen. Het sparen voor jouw aanvullend pensioen kan bijvoorbeeld middels een bancaire lijfrente.

Het bedrag dat je spaart wordt op een speciale bankrekening gestort. Je kan vervolgens voor een vooraf bepaalde tijd niet bij jouw geld. Dit geld wordt voor jou vastgehouden totdat de rekening expireert. Doordat het geld vaststaat op een speciale rekening, ontvang je een hoger rentepercentage, dan wanneer je kiest voor banksparen.

Verder is een voordeel van de bancaire lijfrente dat je geen vermogensrendementsheffing betaalt. Het betreft namelijk geen lijfrenteverzekering. Daarnaast is de inleg aftrekbaar van de inkomstenbelasting en bovendien mag je zelf weten bij wie je deze lijfrente afsluit. 

Verder is het ook mogelijk om jouw pensioengat op te vullen door zelf geld te sparen op een spaarrekening bij de bank. Hierbij hoeft er geen rekening gehouden te worden met de pensioenwet, waardoor de regels omtrent sparen soepeler zijn. Het nadeel van banksparen is echter dat je vermogensrendementsheffing moet betalen als je over de drempel zit. 

Het pensioengat opvullen vergt natuurlijk wel discipline, maar daar helpt PensioenVizier jou graag bij. Je blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het storten van de gelden, maar dat moet niet het grootste probleem zijn.

Een pensioenboek? Klik hier!

Weet jij al of je een pensioengat hebt? Zo ja, op welke manier ga je dit pensioengat opvullen? 

Wil je meer informatie over het pensioengat? Wij zoeken graag voor jou uit of jij te maken hebt met een pensioengat. Je kunt contact met ons opnemen via 088 9000 900 of klik op de link om naar onze contactpagina te gaan.

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend is?

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.